Privacy, AVG & Cookies

Deze formuleringen betreffen de hele website van websita.nl.

Privacy, AVG & Cookies

Websita is de beheerder van deze website

Indien u gebruik maakt van websita.nl en daarbij horende producten en services, laat u uw gegevens achter bij Websita. Tevens laat de website cookies achter op uw computer, ten behoeve van een beter werkende website op uw apparaat.

Onderstaand hebben wij een overzicht weergegeven van de gegevens is Websita verzameld, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we met deze gegevens kunnen doen. Tevens kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom we deze gebruiken. Dit statement geldt voor de hele website van websita.nl.

Websita & Cookies

Bepaalde noodzakelijke gegevens wat betreft uw gebruik van deze website worden verzameld. Dit wordt gedaan om de website zo goed en zo snel mogelijk voor u te laten functioneren. Bovendien kan de website hierdoor worden afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. Het hulpmiddel voor het verzamelen van dit soort gegevens zijn de welbekende ‘cookies’: kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Via de instellingen van uw browser is het mogelijk het gebruik van deze cookies uit te schakelen. Echter, zal dit zorgen voor een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen. Denk hierbij aan de embedded video's van Vimeo en Youtube.

Cookies door derden

Bij het bezoeken van onze website websita.nl worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

 • Google Analytics (voor bruikbare advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
 • Google Console (voor het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
 • Facebook (voor bruikbare advertentiecampagnes en conversietracking)
 • Youtube (voor het kunnen afspelen van embedded video's)

Op welke manier verzamelen wij uw gegevens?

Door gebruik te maken van websita.nl, worden soms persoonsgegevens bij ons achtergelaten, door:

 • Navigatie door de website
 • Invullen van formulieren
 • Aanmelden voor nieuwsbrief

Wat doen wij met de verzamelde gegevens?

Websita bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
 • Het leveren van de producten en diensten die u van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het opbouwen van een contacthistorie;

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Daarbij streven wij ernaar de verzamelde informatie met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie worden uw verzamelde gegevens gedeeld?

Websita gaat uiterst vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame

Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Bent u minderjarig?

Minderjarig? Dus jonger dan 16 jaar? Dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Uw gegevens inzien?

U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die wij over jou hebben. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in bij ons. Op basis van de uitkomsten kunt u ons ook verzoeken om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door Websita. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact opnemen via  info@websita.nl

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voldoet Websita aan de AVG?

Uiteraard. Zo hebben wij ervoor gezorgd dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen door allerlei maatregelen te nemen, namelijk:

 • Een SSL-certificaat op onze website
 • Het aanpassen van onze cookie- en privacymelding op onze website
 • Strikte protocollen wat betreft loginnamen en wachtwoorden
 • Een goed overzicht van welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers we verwerken en dit kunnen aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen.
 • Bovendien zijn wij waar nodig verwerkersovereenkomsten aangegaan met de externe partijen die onze gegevens voor ons bewaren (de verwerkers).
 • Ten slotte vermelden we in elke overeenkomst die wij met onze klanten aangaan welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd in onze verwerkersovereenkomst.

Algemene NAW- en contactgegevens

Als u een offerte aanvraagt via websita.nl of elders, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat, worden onderstaande gegevens van u opgeslagen:

 • Bedrijfsnaam
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • e-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Domeinnaam

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, u onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en u te kunnen factureren. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (subverwerkers) die hebben laten zien dat uw gegevens veilig worden opgeslagen in Nederland.

Download Verwerkersovereenkomst

Hier kunt u de verwerkersovereenkomst van Websita downloaden

Wijzigingen Privacy statement

Websita behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Contactgegevens

Websita
Maassluisstraat 2,
1062 GD, Amsterdam
Nederland
T: 085 303 1355
E: info@websita.nl